Klockrike Skolråd

Skolrådet verkar för en bättre skola i samverkan med skolans personal

E-post skolradet@klockrike.se


"Rör inte vår skola - Klockrikeborna taggade om hotet blir allvar" (226K) >>
Motala tidnings artikel, publicerad 2003-11-05, från idémötet i skolan 2003-11-04


Klockrike Skola
Klockrike 215
590 32 Klockrike
Tel 013 39 11 69
Fax 013 39 13 07
E-post klockrikeskola@motala.se
Fritidshem
Tel 013 39 11 69
Fax 013 39 13 07
Rektor: Fredrik Lööf
Klockrike skola
Tel 0141 22 58 70
Mobil 070 656 01 04
E-post fredrik.loof@motala.se


Motala kommuns grundskolor >>


Klockrike skola - Historik

Klockrike Folkskola
Skola har funnits i Klockrike sedan 1811. Det var en enig kyrkostämma som beslöt att grunda en skola i Klockrike och beslutet verkställdes samma år.

Församlingen skrev ett avtal med klockare Forsman där han utlovades 1/4 tunna råg för "vart och ett av honom undervisat barn som kan läsa rent och väl utantill".
I Sverige grundades många skolor under denna tid men 30 år senare saknade fortfarande "mer än 1200 av rikets 2308 församlingar såväl fasta som flyttande skola".

Nuvarande skola i Klockrike som byggdes i början av 1950-talet renoverades i början av 2000-talet.
Skolans 50-årsjubileum firades 25 maj 2002 i kombination med nyinvigning och "Hemvändardag".

Se fler bilder på Klockrikes gamla skola.